Gävle Stål

Gävle Stål producerar bl a master och ledningsstolpar till större kunder samt annan legotillverkningen av svetsade och bultade stålkonstruktioner.