Gävle taxi

1922 gick Gävle droskägare tillsammans och bildade Gävle Taxi. Verksamheten är i grunden densamma då som nu. Att på ett trevligt och säkert sätt transportera sina kunder. Förutom persontransporter har man även budservice.

Idag går Gävle Taxi under Sverige Taxi.