Gefle Kartong & Display

Gefle Kartong & Display AB producerar allt från emballage och förpackningar till produktställ för butiksexponering, skyltar, hyllvippor, helfigurer m.m.

 

Anmärkning:
Företaget finns inte längre och är inte detsamma som det som finns idag med samma namn.