Hjälpmedel SAM

Hjälpmedel SAM är ett samarbete mellan de tio kommunerna i Gävleborgs län samt Landstinget Gävleborg.

Hjälpmedel SAM har uppdraget av medlemmarna och intressenterna att utföra hjälpmedelstjänster och tillhandahålla hjälpmedel i Gävleborgs län.