Rottneros

Rottneros är en av de marknadsledande leverantörerna av högkvalitativ pappersmassa.

Rottneros har en produktionskapacitet på cirka 400 000 ton massa per år, de har ca 300 medarbetare och omsätter 1,7 miljarder kronor (2010).

Som underkonsult till Videa proucerade vi en webbaserad bild- och videobank där Rottneros kunde lagra allt sitt mediamaterial. Medibanken innehåll funktioner för kategorisering, produktionsdata och annan metainformation för att bl.a. underlätta sökning.