Sandvik

Sandvik AB är en global industrikoncern med representation i 130 länder och en världsledande position i utvalda nischer. Antalet anställda är cirka 50 000 (varav cirka 10 000 i Sverige) och omsättning på omkring 93 miljarder kronor. Styrelseordförande är Anders Nyrén, VD och koncernchef är Olof Faxander.

Affärsidén är att öka kundernas produktivitet och lönsamhet genom ett ingående kunnande om deras processer.

Sandviks framgångsrika utveckling bygger idag på en samverkan mellan ett flertal styrkefaktorer, målinriktad FoU-verksamhet, långt förädlade produkter, egen tillverkning, direktförsäljning till slutkund, egna marknadskanaler, effektiva logistiksystem, finansiell styrka och en stark företagskultur.