Team Sjöö & Öhlén

Team Sjöö & Öhlén bildades 1990 av tandläkarna Staffan Sjöö och Nils Öhlén.