Intranät

Intranät

Huvudsyftet med ett intranät är att det ska hjälpa medarbetarna att bli effektivare i deras dagliga arbete.

Självklart ska ett intranät innehålla all information och alla dokument som behövs i verksamheten. De flesta använder även intranätet för att publicera företagsnyheter, ett smidigt och enkelt sätt att nå ut med färsk information så att alla känner till vad som är på gång.

Så långt har de flesta nått med sina intranät. 
Men det finns mycket mer att göra, både för att underlätta för användarna och för att effektivisera interna processer.

  • När all information är samlad, hur ser man till att alla snabbt hittar det de behöver?
  • Hur skapar man flöden för att involvera rätt personer?
  • Finns det behov av att kunna skapa arbetsgrupper som delar relevant information?
  • Personalisering, kan användarna själva anpassa intranät för att maximera nyttan?
  • Finns det externa system bör dom helst integreras (tidrapporteringsystem, kvalitetsmanualer, styrdokument mm).

Det finns mycket annat som kan göra ett intranät effektivare. Vad som passar er bäst beror förstås helt på er verksamhet och organisation.

Kontakta oss gärna för ett möte.
När vi fått en inblick era behov kan vi arbeta fram ett lösningsförslag som vi sedan kan diskutera vidare kring.