Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering innebär att man anpassar webbplatsen utefter de sökord man kan kommit fram till i SEO-analysen (läs mer om SEO-analys).

När man genomfört en SEO-analys och vet vilka sökord som är viktiga och vad man ska inrikta sig på är det dags att börja arbetet med att sökmotoroptimera.

Innehållet på webbplatsen är A och O. Det gäller allt innebåll, både den text som visas för besökaren och den metainformation som sökmotorerna använder sig av. För att kunna redigera metainformationen och utnyttja den på rätt sätt måste det finnas funktioner för det i publiceringssystemet som används på webbplatsen.

För att arbeta effektivt när det gäller att sökmotoroptimera texterna måste man förstå hur sökmotorerna arbetar för att det ska bli optimalt. Dessutom måste man också vara en bra skribent.

När vi hjälper våra kunder att sökmotoroptimera brukar ett första steg vara att se över befintligt innehåll. I bland behöver strukturen och menyer ändras och ibland kan det räcka med att skriva om texterna för att de ska bli SEO-anpassade. För att ytterligare förbättra chanserna till bra positioner på sökmotorerna kan det också krävas att man skapar nytt innehåll.

Det finns förstås många andra sätt att arbeta med SEO.  Därför är SEO-analysen viktig. När vi på webbyrån genomför analysen ser vi över vilka åtgärder som passar dig och ditt företag.

När vi arbetat igenom hela webbplatsen avvakar vi några veckor. Därefter gör vi en kontroll av resultatet som vi diskuterar tillsammans med dig som kund för att se om vi behöver göra ytterligare insatser.

SEO ska inte ses som en engångsinsats. När man uppnått målen med de viktigaste sökorden arbetar man vidare för att även nå bättre positioner på sekundära sökord. Dessutom måste SEO finnas med i det dagliga arbetet när webbplatsen förändras. Därför utbildar vi ofta våra kunder i sökmotoroptimering för att de själva löpande ska kunna hålla webbplatsen uppdaterad och SEO-anpassad.

Vi ser alltid till att de webbplatser som vi levererar är optimala för att det ska gå att arbeta aktivt med att sökmotoroptimera innehållet. Om du arbetar med en webbyrå som inte behärskar SEO riskerar du både att hamna långt ner bland sökresultaten och att det blir kostsamt att åtgärda om det inte är rätt gjort från början.