Systemutveckling

Systemutveckling

Vi är en webbyrå som kan leverera skräddarsydda lösningar utifrån dina unika behov.

När du behöver en lösning där det inte redan finns standardprodukter som kan användas skräddarsyr vi ett system åt dig som fungerar precis som du vill ha det. Oftast ger det system som både är lättare att använda (det innehåller inte onödiga funktioner) och som klarar fler saker (det innehåller alla de funktioner som du behöver).  Om du redan har ett system baserat på en plattform, (t.ex. Drupal eller Wordpress) och det är svårt att få till den funktionalitet du behöver kan vi också hjälpa till att ta fram kundanpassade plugins och moduler som löser dina problem.

Vi kan även hjälpa dig att ta fram lösningsförslag utifrån dina önskemål om du vet vad du vill uppnå men kanske inte hur det ska göras på bästa sätt.

När det gäller systemutveckling har vi kompetens inom flera områden och tekniker: 

  • Linuxplattformen där vi använder PHP och MySQL (t.ex. tillsammans med Drupa, Wordpress mm).
  • Microsoftplattformen med ASP.NET, C# och MS-SQL  (t.ex. tillsammans med Umbraco, EPiserver mm.)
  • Vi behärskar även JavaScript och diverse javascriptbaserade ramverk.
Några exempel på systemutvecklingsprojekt:
  • Skräddarsytt enkätsystem med jämförelserapporter och grafer
  • Rekryteringssystem med exakt de parametrar du behöver
  • Tidrapporteringssystem som levererar korrekta fakturaunderlag
  • Säljsstödssytem anpassade för din verksamhet
  • E-learningsystem med instuderingsmaterial, prov etc.

Har du ett problem som du inte funnit någon bra lösning på?
Kontakta en webbyrå med lång erfarenhet av olika system och problemlösningar!