Mer om tillgänglighet

För att skapa en tillgänglig webbplats är det många delar som måste samspela, både teknik och innehåll måste utformas på rätt sätt för att uppnå hög tillgänglighet.  

Teknik och tillgänglighet

Tekniken är grunden för hela webbplatsen och om webbplatsen ska kunna bli tillgänglig måste tekniken följa gällande standarder och riktlinjer. Annars blir det omöjligt att få webbplatsen att fungera som den ska för alla besökare. (Läs mer om vad vi menar med teknik i de här sammanhanget).

Här är några av fördelarna med att använda rätt teknik:

  • Webbplatsen fungerar oavsett vilken webbläsare besökaren använder.
  • Personer med funktionshinder kan ta del av innehållet.
  • Sökmotorer har lättare att indexera webbplatsen.
  • Webbplatsen blir mer framtidssäker.

Om tekniken är rätt utformad kommer innehållet på webbplatsen att se ut och fungera på liknande sätt i alla webbläsare. Visserligen kan vissa mindre avvikelser finnas eftersom webbläsarna i sig inte alltid följer standard.

 

  • Personer med funktionshinder kommer att kunna ta till sig innehållet.
  • Sökmotorerna har lättare att tolka webbplatsen och kan därmed indexera den på rätt sätt och chansen är därför även större att din webbplats blir lättare att hitta via sökningar.
  • När nya webbläsare tas fram är chansen mycket större att din webbplats kommer att fungera som den ska om den följer standarder.

Varför brister tekniken ibland?

Det är först på senare år som man uppmärksammat vikten med hög tillgänglighet och att följa standarder. Om din webbplats har funntis i några år är risken därför stor att man inte brydde sig om tillgänglighet när den utvecklades.

Fel kan även bero på okunskap hos den som byggt webbplatsen och det kan även vara ren lathet. Att tillgänglighetsanpassa tar tid och om beställaren inte kravställt det är det många som slarvar med det.

Eftersom en webbplats kan se riktig ut och fungera som den ska är det även svårt för dig som kund att upptäcka att det finns brister.

Dåliga eller gamla versioner av publiceringsystem kan också ha brister som gör det omöjligt att skapa en tillgänglig webbplats.

Innehållet måste också vara tillgängligt

Tillgänglighet handlar inte bara om tekniken utan även om att undvika andra typer av problem som är kopplat till innehållet. Dagens publiceringssystem som gör det enkelt att själv underhålla sin webbplats gör att det också kan bli problem eftersom man inte känner till hur man bör arbeta för att det ska bli tillgängligt. Det kan t ex vara att man använder för låg kontrast mellan text och bakgrund, att det saknas alternativa texter till bilder m.m.

Ett problem som ofta uppkommer är när redaktörer lägger in information på webbplatsen är t ex när de klipper och klistrar in innehåll från andra program eller webbplatser. Då följer det ofta med kod (som inte syns för redaktören) men som kan skapa allvarliga problem. 

Ytterligare tillägg för ökad tillgänglighet

Även om man gjort allt rätt på webbplatsen både när det gäller teknik och innehåll går det ofta att göra den ännu mer tillgänglig genom att addera olika tillägg. Det kan t ex vara att se till att det går att använda kortkommandon, lägga till funktioner för att förenkla uppläsning av webbplatsen och att se till att det finns lättlästa versioner av viktiga texter osv.

När vi gör en tillgänglighetsanalys lämnar vi även förslag på tillägg som kan vara relevanta utifrån den webbplats som vi granskar.