Teknik och tillgänglighet

När du surfar till en webbplats hämtas informationen från webbservern där informationen finns. Den informationen består dels av själva innehållet i form av text och bilder mm, men också av kod som berättar för din webbläsare hur innehållet ska se ut och fungera.

När vi skriver om tekniken i samband med tillgänglighet menar vi alla delar som behövs för att koden ska skickas till din webbläsare för att den ska kunna tolkas på rätt sätt (d.v.s tillgängligt).

Tekniken är (förenklat sett) beroende av två delar, dels publiceringssystemet och dels den kod som den som byggt webbplatsen har skapat.

Om webbplatsen använder ett sk. publiceringsystem eller CMS  som t.ex. EPiServer och Drupal innehåller systemet i sig vissa funktioner som används för att generera kod. Den som byggt webbplatsen kan inte alltid påverka de funktionerna eller så försvårar det möjligheterna. Därför är det viktigt att systemet genererar kod som är tillgänglig. Vissa publiceringsystem är dåliga på att generera tillgänglig kod och även de som är bra i dag kan ha haft brister i äldre versioner. Alltså är det viktigt att du har ett bra CMS eller publiceringssystem.

Även om man använder ett publiceringsystem måste den som bygger webbplatsen ha rätt kunskaper för att kunna programmera den så att den blir tillgänglig. I dag är det oftast här det brister. Inte alltid på grund av okunskap utan också för att man väljer att inte tillgänglihetsanpassa för att spara tid eller för att kunden inte krävt det.

Tillgängliga publiceringssystem

När du väljer plattform för din webbplats och vill åstadkomma hög tillgänglighet är samtliga av dessa publiceringssystem ett bra val:

  • EPiServer
  • Drupal
  • Wordpress
  • Umbraco