Support och förvaltning

Support

Vi hjälper till med både support och förvaltning. Det innebär att vi dels kan vara en extern resurs för era redaktörer men också att vi kan hjälpa till med att utveckla er befintliga webbplats med nya funktioner.

Webbplatserna har blivit allt mer omfattande och antalet redaktörer som arbetar med uppdateringar blir allt fler. Behovet av support har därför ständigt ökat.

Support omfattar idag många delar. Det vanligaste är handhavandesupport till redaktörer som behöver en hjälpande hand, men det är inte heller ovanligt att redaktörer begår misstag som påverkar hela webbplatsen.

Ibland krånglar även tekniken av olika anledningar. Webbservern där webbplatsen ligger kan också råka ut för problem och de flesta har väl även drabbats av att nätanslutningen slutat fungera (avgrävda kablar är ett klassiskt exempel). Det händer ibland även att det finns buggar både i publiceringssystemet och i leverantörens kod. Därför är det viktigt att den som sköter förvaltningen är insatt i t.ex. Drupal, Wordress, EPiServer elller vilket bakomliggande system som används.

I takt med alltmer komplicerade lösningar uppstår det ibland också problem med externa eller interna funktioner (t ex statistik och sökfunktioner) som påverkar driftsäkerheten. Även om det finns ett avtal som garanterar driftsäkerheten omfattar det inte själva applikationen eller webbplatsen. 

Det är mycket som kan gå fel och det kan vara svårt att själv felsöka. Nu är det ovanligt med allvarligare driftstörningar men när det uppstår problem är det viktigt att någon med erfarenhet håller i felsökningen. Förutom support krävs det därför någon som kan hantera allvarligare incidenter och som förstår systemet i sin helhet. Med ett supportavtal kan du som kund känna dig trygg med att få hjälp både när det händer något oväntat och när det krävs en hjälpande hand.

Även om ni har avtal om 24 timmars support från er driftsleverantör hjälper det er inte om t.ex. en redaktör ställt till det eller om det krävs detaljskunskaper kring er lösning.

Förvaltning innebär förutom support och incidenthantering även att kontinuerligt övervaka hemsidan eller systemet och föreslå förbättringar och andra justeringar. En viktig del i dag handlar om att uppdatera det bakomliggande CMSet och de moduler och plugins som används. Det är extra viktigt när det gäller förvaltning av Open Source CMS som t.ex. Drupal och Wordpress där det oftare släpps säkerhetsuppdateringar. Hantering av uppdateringar kan endera ingå månadskostnaden i ett förvaltningsavtal eller avropas löpande. Oavsett är det tryggt att veta att någon håller koll på hemsidan eller webbtjänsten och genomför åtgärder vid behov. 

Vidareutveckling är också en viktig del inom förvaltningen då behoven oftast förändras med tiden. Nya tekniker och nyare versioner av webbläsare gör att anpassningar behöver göras för att bibehålla en bra användarupplevelse hos besökaren. Det kan handla om mindre justeringar men ockås om större utvecklingsinsatser. Små insatser debiteras ofta löpande medan större insatser föregås av kostnadesestimat eller offerter. 
Vi kan hjälpa till hela vägen i förvaltningen, från att leverera idéer och förslag till att realisera önskemålen.

Våra befintliga kunder vet att de alltid kan ringa till oss och de som har större komplexa eller affärskritiska lösningar kan alltid teckna support- och förvaltningsavtal för ökad trygghet. Vi hjälper inte bara kunder där vi själv byggt lösningarna. Vi kan även hjälpa dig som redan har en webbplats.

Förvaltning kan fås för lösningar baserade bl.a. på Drupal, Wordpress och EPiServer.

Kontakta oss om du har behov av support, förvaltning, vidareutveckling och drift.Vi förvaltar fler olika system 

Vi erbjuder support och vidareutveckling för webbplatser som är baserade på följande CMS (publiceringsssytem):

Vi kan också ge support och vidareutvekla lösningar som är byggda på Microsoft ASP.NET eller PHP. Vi behärskar även MS-SQL och My-SQL.