SEO-analys

Sökmotoroptimering syftar till att nå högt bland sökträffarna på sökmotorerna. För att optimera det arbetet måste webbplatsen vara rätt utformad och det gäller att ta reda på vilka sökord som man ska fokusera på.

Rätt sökord
För att kunna få ut så mycket som möjligt av sökmotoroptimeringen gäller det att välja rätt sökord/söktermer. Vad söker kunderna på när de letar efter dina produkter och tjänster?

Tekniken avgörande
För att en webbplats ska fungera bra måste den vara tekniskt korrekt, det gäller inte bara sökmotoroptimering utan även för att den ska fungera bra i alla webbläsare för alla besökare. Det betyder att den måste vara rätt byggd och följa vissa standarder. Annars är risken stor att sökmotorerna uppfattar innehållet på fel sätt. Det försvårar avsevärt arbetet med att sökmotoroptimera och kan i värsta fall göra det omöjligt att nå bra positioner hos sökmotorerna. Andra tekniska aspekter kan vara att webbplatsen inte är optimal för de som besöker den via mobila enheter eller att den helt enkelt är för långsam och sådant måste också åtgäras.
Vid sökmotoroptimering är tekniken därför det första man måste åtgärda om det visar sig att den är bristfällig.

Syftet med SEO-analysen är att:
- hitta de rätta sökorden och söktermerna som dina potentiella kunder använder,
- göra en nulägesanalys för att se hur ni lyckas med SEO:n i dag samt
- kontrollera att det inte finns några problem med er webbplats som hindrar effektiv SEO.

Vår metod
1. Intervju med dig som kund
När vi genomför en SEO-analys börjar vi med att intervjua dig som kund. Du kan din bransch och dina produkter/tjänster bäst och sitter inne med värdefull kunskap om dina kunder.

2. Identifiera nuvarande sökord
Vi ser igenom er webbplats för att identifiera de sökord som ni använder i dag.

3. Analys av besöksstatistik
Vi går igenom er besöksstatistik för att se beteendet hos era besökare idag, vad de söker på, varifrån de kommer m.m. Det kan bl a ge viktiga ledtrådar till sökord och söktermer som man inte annars tänker på (kunder kan vara ganska kreativa).

4. Förslag på ytterligare sökord och söktermer
Vi gör en manuell analys där vi utifrån våra erfarenheter tar fram en lista på sökord och söktermer som vi tror kan fungera. Till vår hjälp har vi även en fokusgrupp som vi samarbetar med som har en blandad bakgrund. Syftet är att få fram idéer, men som varken är färgade av oss (som arbetar dagligen med SEO) eller från er (som arbetar dagligen med er verksamhet).

5. Sökfrekvens
Vi samlar alla sökord så långt och gör en statistik analys över hur vanligt det är att det söks på just dessa ord och närbesläktade varianter.

6. Sökordsrapport
Vi skapar en sökordsrapport där vi samlar alla sökord/söktermer viktade utifrån relevans och sökfrekvens.

7. Beslut över sökord
Tillsammans ser vi över listan för att besluta vilka sökord vi ska fokusera på.

8. Nulägesanalys
Vi gör därefter en nulägesanalys av SEO:n som visar hur bra (eller dåligt) dessa sökord presterar. Dels för att se vad man behöver fokuserar på men också för att kunna jämföra resultatet efter att man arbetat med SEO.

9. Förslag
Sist tar vi fram ett förslag på åtgärder som visar hur ni kan förbättra webbplatsen ur ett sökmotoroptimeringsperspektiv. Det gäller både vad som bör göras med er webbplats rent tekniskt men också hur innehållet, metataggar m.m. bör utformas. Om det krävs både Onsite SEO och Offsite SEO.

10. Överlämning
Vi överlämnar därefter nulägesanalysen, en lista på sökord samt vårt förslag på åtgärder.

Nu har ni full kontroll över hur det ser ut med er SEO och ni vet vad som behöver göras. Ni kan välja att gå vidare med oss, kanske göra en hel del själv eller låta er nuvarande webbyrå eller SEO partner att arbeta vidare med åtgärderna.