Tillgänglighetsanpassning

När vi själva bygger webbplatser ser vi till att de är tillgängliga genom att följa standarder och riktlinjer. Vi genomför även tillgänglighetsanpassningar av webbplatser som andra skapat och där man upptäckt brister, ofta i samband med en tillgänglighetsanalys.

Hur omfattande arbetet blir beror förstås på vad som behöver åtgärdas. I värsta fall kan det krävas att webbplatsen byggs om från grunden om den t ex är baserad på en gammal förlegad plattform som inte klarar kraven för tillgänglighet, men oftast räcker det med en översyn där man rättar till de fel som finns.

Tillgänglighetsanpassningen består av flera delar. 
Tekniken ses över så att webbplatsen är riktigt programmerad och följer riktlinjer och standarder. En webbplats som har funnits några år innehåller ofta brister eftersom tekniken hela tiden utvecklas, men det kan också bero på att de som programmerat webbplatsen inte har haft de kunskaper som krävts eller helt enkelt inte brytt sig om att tillgänglighetsanpassa.

Innehållet är också viktigt eftersom många redaktörer inte känner till hur man bör arbeta för att uppnå en tillgänglig webbplats. Om tillgänglighetsanpassningen föregås av en tillgänglighetsanalys är det ofta lätt för dig som kund att se vad som är fel och åtgärda det men vi kan även bistå med det arbetet.

Utöver att webbplatsen ska vara rätt utformad tekniskt sett finns det även andra delar som påverkar tillgängligheten. Det är frågan om både teknik och innehåll. Några enkla exempel är t ex att man ska kunna använda tabbtangenterna för att hoppa mellan alternativen på webbplatsen och då gäller det att man tänkt på tabbordningen. En annan funktion kan vara att det finns ett snabbkommando för att kunna söka på webbplatsen. När det gäller innehållet kan det t ex vara att man tillhandahåller teckenspråksfilmer eller tredjepartsprogramvara för att besökaren ska kunna få webbplatsen uppläst. För stat, landsting och kommuner är det oerhört viktigt att all samhällsinformation är tillgänglig för alla men även företag tjänar på att tillgänglgihetsanpassa sin webbplats.

Kontakta oss om du är intresserad att fåt veta mer om tillgänglighetsanpassning eller om du vill få en kostnadsfri offert.

Vad kan vi tillgänglighetsanpassa?

Vi kan tillgänglighetsanpassa de flesta webbplatser men de vi arbetar helst med är de webbplatser eller intranät som är baserade på EPiServer, Drupal, Umbraco och Wordpress. Förutom att det är de publiceringsssytem som vi kan bäst vet vi också att de de fungerar när man vill nå hög tillgänglighet. 

Är du osäker på vilken teknik er webbplats använder? Ring oss oss så tar vi reda på det (utan kostnad).

Vad kostar en tillgänglighetsanpassning?

Det är väldigt svårt att ange en kostnad innan man tittat på den aktuella webbplatsen. Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika lösningar. Det kan t.o.m vara så att det inte ens behövs. Därför är det alltid bäst att först göra en tillgänglighetsanalys. Då ser man vilka brister som finns och kan bedöma vad det kostar att åtgärda.