Tillgänglighetsanalys

När vi genomför en tillgänglighetsanalys kontrollerar vi om webbplatsen följer aktuella standarder och riktlinjer när det gäller teknik och innehåll.

För att en webbplats ska bli tillgänglig måste tekniken utformas rätt. Webbplatsen måste vara välprogrammerad och följa standarder och riktlinjer. Gör den inte det kommer det aldrig att gå att få den tillgänglig.

Innehållet är lika viktigt. Idag baseras de flesta webbplatser på olika former av publiceringssystem (CMS) och redaktörerna som arbetar med innehållet kan lätt begå misstag som gör att innehållet inte blir tillgängligt.

När vi gör en tillgänglighetsanalys tittar vi både på teknik och innehåll och sedan sammanställer vi en rapport med resultatet. Rapporten innehåller även förslag på vilka åtgärder som bör göras och hur de ska prioriteras. Vi lämnar också förslag på ytterligare möjligheter och tillägg som kan bidra till att förbättra tillgängligheten. Rapporten ger ett bra underlag som visar om det krävs någon form av tillgänglighetsanpassning och hur omfattande den i så fall kan bli.

Kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill ha en offert på tillgänglighetsanalys.

Läs även mer om tillgänglighetsanpassning.

Vad kostar en tillgänglighetsanalys?

Kostnaden är helt beroende av hur omfattande webbplatsen är, hur många sidor och sidmallar samt andra funktioner som den innehåller. Innan vi kan lämna en kostnadsuppskattning för en tillgänglighetsanalys måste vi därför titta på den aktuella webbplatsen.  Först därefter kan vi göra en tidsuppskattning och ange en kostnad.

 

Plattformsoberoende

Tillgänglighetsanalysen kan genomföras oavsett villken teknik din webbplats är byggd på. Det spelar ingen roll om du använder EPiServer, Drupal, Wordpress, Joomla eller något annat system. Analysen är helt fristående och är obereonde av tekniken eftersom den avser den information som visas för besökaren i webbläsaren. Däremot kan olika teknik påverka om det går att genomföra de åtgärder som behövs för för att uppnå maximal tillgänglighet om det visar sig att det finns brister i analysen.