Supportavtal

Supportavtal ger dig ökad trygghet och är till för dig som har större behov av support eller har en affärskritisk webbplats. Det kan t ex gälla lösningar med många redaktörer, stora hemsidor, portaler, webbshoppar mm.

Vi erbjuder supportavtal för samtliga system som vi levererar till våra kunder men kan även "ta över" ansvaret för andra lösningar för kunder som söker en ny partner. Vi kan bistå med supportavtal för hemsidor, intranät eller andra system. Vi arbetar främst med lösningar baserade på Drupal, EPiServer och Wordpress.

Har du behov av att få prioriterad hjälp erbjuder vi på webbyrån supportavtal med garanterade inställelsetider och ökad säkerhet. För de kunder som tecknar avtal ingår en s.k. helpdesk, ett ärendehanteringssystem där du kan följa alla supportärenden och se vilken status de har, vem som har ansvaret m.m. Ärenden sparas i en historik och där kan du även skapa rapporter över nedlagd tid m.m.

Vad ingår i ett supportavtal?

Innehållet i supportavtalet (och därmed kostnaderna) anpassas efter dina behov. De täcker support i form av handhavandehjälp mm. i systemet men kan även omfatta kringtjänster som hjälp att analysera statistik, föreslå förbättringar och andra åtgärder etc.

Oftast kombineras supportavtalet med ett applikationsförvaltningsavtal för att du som kund ska få en problemfri lösning.

Supportavtalen skrivs på en längre tidsperiod (ofta ett år) och det normala är att vi dels tar ut en fast månadsavgift samt löpande timkostnad vid behov av hjälp. Eftersom avtalet gäller under en längre tidsperiod är timkostnaderna reducerade i supportavtalet jämfört med våra ordinarier timpriser.

De som tecknar avtal är ofta mellanstora och stora företag, kommuner och landsting men även mindre företag där det är viktigt att få snabb support.. Storleken på verksamheten är dock egentligen inte avgörande, utan det är dina behov som är avgörande.

EPiServer, Drupal, Wordpress mm.

Vi erbjuder support, handhavendehjälp, felsökning av webbplatser och intranät byggda på bl.a. EPiServer, Drupal, och Wordpress. Självklart erbjuder vi support på samtliga lösningar som vi själva utvecklar för våra kunder oavsett plattform. 

Kontakta oss på webbyrån om du är intresserad av att få ett avtalsförslag. 
Vi sitter i Gävle men har även många kunder bl.a. i Stockholm och kan bistå med support i hela landet.

Support och förvaltning

Oftast när vi på webbyrån skriver avtal kombineras support och förvaltning (sk. applikationsförvaltning) i ett och samma avtal. Det gäller både skräddarsydda system, hemsidor och intranät och det är för att kunna erbjuda en komplett tjänst där du som kund ska få en så problemfri lösning som möjligt.

I applikationsförvaltningen ingår att hålla systemet felfritt genom att rätta ev. buggar, att hantera uppdateringar men också att genomföra förbättringar och vid behov större utvecklingsinsatser.

Väldigt få lösningar är perfekta från början och det är ofta efter ett tags användning som önskemål om ändringar och förbättringar dyker upp och i bland upptäcks även mindre fel eller brister som också behöver åtgärdas. 

Säkerheten är också en viktig aspekt. I dag behöver de bakomliggande systemen (oavsett om det är t.ex. EPiServer, Drupal, Wordpress eller något annat) uppdateras kontinuerligt med säkerhetspatchar och nya versioner.

Utvecklingen av webbläsare och operativsystem går framåt. När nya versioner släpps är det inte alltid att hemsidan eller intranätet fortsätter att fungera optimalt och det kan behöva göras anpassningar.

Ytterligare en anledning till att komplettera supportavtalet med ett applikationsförvaltningsavtal är få hjälp med förslag på förbättringar. Vi konsulter är insatta vilka möjligheter som finns och hur utvecklingen går framåt.
Ingår applikationsförvaltning i suåpportavtalet granskar och analyserar vi statistik, loggar mm. för se om något behöver åtgärdas och förbättras.
Vi tar helt enkelt ett helhetsansvar för ert system.