Villkor, kostnader och garantier.

Villkor

Du som beställare som begär support intygar att du har rätt att genomföra beställningar *) och att de uppgifter du anger stämmer. 

Som leverantör har vi rätt att avböja oss uppdraget (inen debitering kommer då att ske).

Vi kan som leverantör ej heller garantera att vi kan lösa dina problem då det t.ex. kan gälla tekniska problem som vi ej kan påverka.

Eftersom vi inte levererat den urpsrungliga lösningen ansvar vi inte heller för andra  fel som kan uppkomma i lösningen.

 

Kostnader

Startkostnad på 1 200 kr för att täcka våra adminstrativa kostnader.
Löpande kostnader 1 200 kr/tim.
Inga kostnader tas ut om vi inte påbörjar felsökningen.

 

Kostnadsgaranti

Kan vi ej lösa dina problemen reducerar vi den löpande kostnaden och ni betalar endast 500 kr/tim. Den fasta kostnaden tas alltid ut om vi påbörjar uppdraget.

 

Övrigt

Priser är ex. moms. Fakturering sker efter avslutat arbete.
30 dagars betalning.

*) För att begära support måste du ha rätt att göra beställningar. Arbetar du t.ex. inom kommun, stat eller landsting kan det hända att ni är bundna av befintliga ramavtal och då är ni tungna att avropa mot dessa.