SIA Glass

SIA glass startade 1961 och har idag ca 120 anställda. Målet är att bara använda äkta ingredienser i sin glasstillverkning.

Projekt

  • Drupal för SIA Glass

    SIA Glass har tidigare haft ett föråldrat och krångligt CMS där det saknas funktioner och där flera delar på webbplatsen inte kunnat ändras av redaktörerna. Vi har bytt ut det gamla systemet och numera använder SIA Glass Drupal som plattform. Redaktörerna har numera full kontroll över innehållet och dessutom förenklas framtida vidareutveckling. Webbplatsen är numera också lättare att...Läs mer

    Kategorier: Hemsidor / Webbplatser, Drupal