SIA Glass

SIA glass startade 1961 och har idag ca 120 anställda. Målet är att bara använda äkta ingredienser i sin glasstillverkning.

Projekt

  • Drupal för SIA Glass

    SIA Glass har tidigare haft ett föråldrat och krångligt CMS där det saknas funktioner och där flera delar på webbplatsen inte kunnat ändras av redaktörerna. Vi har bytt ut det gamla systemet och numera använder SIA Glass Drupal som plattform. Redaktörerna har numera full kontroll över innehållet och dessutom förenklas framtida vidareutveckling. Webbplatsen är numera också lättare att...Läs mer

    Kategorier: Hemsidor / Webbplatser, Drupal

Hemsida i Drupal?

För SIA Glass har vi utvecklat en ny hemsida baserad på Drupal. I hemsidan kan du hitta allt om dreras produkter, recept och mycket annat.

Drupal är en väldigt bra plattform att bygga mer kompliexa hemsidor på där det finns mycket information att visa upp på ett välstrukturerat sätt.

Läs mer om Drupal och vad vi kan hjälpa det med när du behöver en Hemsida.