Arkiv

Högskolan i Gävle - Webbprofil

För Högskolan i Gävle har vi på webbyrån tagit fram ny design samt en grafisk profil för hur den ska appliceras på webben. Profilen visar hur alla grafiska element ska se ut och användas. På högskolan finns det många olika webbplatser som i dag designats helt fritt utan någon tanke på att hålla samman den grafiska profilen eller på att underlätta navigeringen. Med hjälp av profilen kommer besökarna att känna igen sig och få lättare att hitta rätt information.