Arkiv

Nyheter från Januari 2008

OnScreenPaper - MittmediaPrint

2008-01-21 OnScreenPaper - MittmediaPrint

Vi har utvecklat ett system för MittmediaPrint där de själva kan skapa OnScreenPaper (även kallat E-paper) för de kunder som väljer att trycka sin tidning hos dem. OnScreenPaper är helt enkelt ett sätt att skapa en tidning på webben där man kan bläddra precis som i en riktig tidning. Utmaningen låg i att bygga en dynamisk lösning där MittmediaPring själv kan generera OnScreenPaper från eget...

Avtal Salems kommun - EPiServer

2008-01-05

Vi har tecknat avtal med Salems kommun avseende support och utveckling av deras befintliga webbplatser (externa och interna) som är baserade på publiceringsverktyget EPiServer. Salems kommun

Winn hotels - Avtalskoll

2008-01-05

Winn hotels äger och driver ett flertal hotell i Sverige. Det innebär att de skriver många avtal med olika leverantörer. För att förbättra kontrollen har vi för deras räkning utvecklat ett system som underlättar hanteringen genom att samla alla avtal på ett ställe. Systemet ger bl.a en bra överblick över avtalstider mm. och varnar i god tid innan ett avtal måste sägas upp eller förnyas....