Arkiv

Winn hotels - Avtalskoll

Winn hotels äger och driver ett flertal hotell i Sverige. Det innebär att de skriver många avtal med olika leverantörer. För att förbättra kontrollen har vi för deras räkning utvecklat ett system som underlättar hanteringen genom att samla alla avtal på ett ställe. Systemet ger bl.a en bra överblick över avtalstider mm. och varnar i god tid innan ett avtal måste sägas upp eller förnyas. Användarrättigheter styrs genom deras AD vilket gör att man kan undvika dubbla inloggningar och enkelt kan styra vem som kommer åt vad.

Winn hotels

Taggar

Systemutveckling,.NET,MS-SQL