Arkiv

Nyheter från April 2009

Mentor Coach

2009-04-12

Vi har hjälpt företaget Mentor med vidareutveckling av deras IT-lösning som används i deras coachingverksamhet.

Leksands kommun - Ny kund

2009-04-03

Vi har hjälpt Leksands kommun med lite mindre supportärenden eftersom de inte riktigt får gehör från sin nuvarande partnera. De känner att de behöver hjälp och råd för utveckling av sin EPiServer webbplats och även hj'lp med utbildning av de redaktörer som kommer att arbeta med den rent praktiskt. Vi har lämnat en offert som de tackat ja till och nu kommer vi att påbörja utvecklingen i EPiServe...