Arkiv

Nyheter från Juli 2002

GD Media Intranät

2002-07-10

För GD Media har vi utvecklat funktioner på deras Intranät för bl.a. flödeshantering av kundmaterial. Det hjälper både dem och kunderna att hålla kolla på att allt material finns på plats och var det befinner sig i processen. Systemet sparar in väldigt mycket tid eftersom den manuella hanteringen minimeras och risken för fel blir mindre.