Arkiv

Nyheter taggade med Utveckling

Visar alla nyheter som är taggade med Utveckling

Christoffer Fallkvist, ny medarbetare

2015-10-27

Christoffer har en bred kompetens och många års erfarenhet av webbutveckling och grafisk produktion. Hos oss på webbyrån kommer han huvudsakligen att arbeta med design och utveckling av Drupal- och wordpressbaserade webbplatser samt andra Open Sourcebaserade lösningar som t ex webbshopar, bokningssystem och skräddarsydda lösningar. 

Film Stockholm

2015-08-24

För en tid sedan färdigställde webbyrån en ny hemsida för Film Stockholm. Hemsidan är baserad på publiceringsverktyget (CMSet) Drupal, version 7. Reklambyrån Spider och byrån Stunning arbetade fram layout och design medan vi stod för den tekniska kompetensen och utvecklade webbplatsen. Vi ansvarar även för driften av webbplatsen. Film Stockholm är ett resurscenter, mötesplats och samordnare för...

Salems kommun

2013-05-16

Salems kommun firar 30 år i år. I samband med det vill de gärna engagera kommuninvånarna genom låta de lägga upp foton från Salem som alla sedan kan se. De hoppas få in blandade bilder som varierar både när det gäller tiden de togs och motiven. Vi har utvecklat en enkel funktion på deras EPiServer webbplats där besökarna kan lägga upp bilder med beskrivning till ett bildgalleri.

Nytt uppdrag för BUP

2013-04-26

VI har fått i uppdrag att utveckla ny extern webbplats för Barn- och UngdomsPsykatrin i Stockholms länslandsting. Uppdraget omfattar nyutveckling av webbplats i EPiServer 7 där vi i första hand tar fram en helt ny lösnng för deras frågelåda. I dag har BUP två webbplatser, dels bup.se med information om verksamheten och dels bup.nu som riktar sig till ungdomar. Den nya webbplatsen kommer att...

Wordpressbaserad webbplats för Johan Skoog arkitektkontor

2013-04-11

Johan Skoog arkitektkontor är ett arkitekt och ingenjörskontor som startade 1989 och sedan dess har de projekterat flera olika byggprojekt inom bostäder, kontor, industrier, inredning. Vi har hjälpt dom att producera deras nya webbplats och Wordpress valdes som CMS / Publiceringssystem för att de enkelt själva ska kunna underhålla webbplatsen bl.a. genom att addera nya referensprojekt och först...

Coromant iPad app

2012-10-01

Vi har dellevererat en första version av en iPad app för Sandvik Coromant. Appen är till för säljare som använder den för att hjälpa kunderna att beräkna hur produktionsförbättringar kan öka vinsten i deras verksamhet.

Mentor Coach

2012-09-02

Vi har genomfört en del mindre omfattande  vidareutvecklat Mentor Coach ABs Youcoach som är ett webbaserat program för personlig utveckling.  Lösningen är byggt på Microsoft .NET framework med MS-SQL som databas,

Masmästaren EPiServerutveckling

2012-05-11

Vi har genomfört  vidareutveckling för Masmästararen Fastigheter i deras EPiServerwebbplats. Det är flera funktioner som tillkommit men den intressantaste är som för att b esökarna nu kan göra en intresseanmälan och prenumerera för att få uppdateringar när passande lägenheter blir lediga.

Stockholm Ambient

2012-04-01

Stockholm Ambient har fått ett nytt uppdrag och vi har hjälpt till att preparera deras verktyg Workspace Evalutaion och även utvecklat det med anpassningar för den nya kunden. Verrktyget är skräddatsytt för Stockholm Ambient och bygger på Microsofts .NET plattform med MS-SQL som databas.

Huddinge Kommun

2012-02-03

Nu är vi till slut färdiga med utvecklingen av Huddinge kommuns webbplats. Vi har nu lämnat över hela EPiServerprojektet för vidare förvaltning. Webbplatsen blir riktigt bra tycker vi och Huddinge kommun verkar också vara nöjda.

Huddinge Kommun

2011-10-31

Nu är den första etappen av utvecklingen av Huddinge Kommuns nya hemsida genomförd och den är nu lanserad. Hemsidan bygger på EPiServer och använder Composer för att ge redaktörerna mer frihet att disponera utrymmet på sidorna och styra innehållet. Vi har även tänkt på sökmotoroptimering och redaktörerna kan därför själva lägga till metabeskrivningar, tittlar mm. Projektet är ännu inte klart ut...

iPad App för Sandvik Coromant

2011-09-23

Vi har tagit fram en iPad App för Sandvik Coromant. Den heter Machining Economics och där kan kortfattat användaren kan se hur mycket mer de kan tillverka under en given tidsperiod samtidigt som de kan se hur mycket mer förtjänst det kan ge.

Invest in dalarna

2011-08-25

Invest in dalarna hjälper företag att etablera sig i Dalarna och vi har hjälpt dem att utveckla deras webbplats. Webbplatsen är baserad på webbpubliceringssystemet Umbraco. Reklambyrån Heimer & Co ansvarade för designen.

VUX Huddinge

2011-07-28

Vi har utvecklat VUX Huddinges nya webbplats. Den är byggd på EPiServer CMS 6. Uppdraget genomfördes som underkonsult till Kärnhuset.

Förbättringar av Diplomatdörrars hemsida

2011-06-13

Vi har gjort en del mindre förändringar och förbättringar i Diplomatdörrars hemsida (baserad på EPiServer). Det är främst under sektionen för Återförsäljare där Diplomatdörrar nu enkelt kan hålla ordning på vilka återförsäljare som deltar i olika kampanjer. Det underlättar självklart även för besökarna som nu enkelt kan se om de byggvaruhus som ligger i närheten deltar i kampanjen eller inte.

Vidareutveckling för Salems kommun

2011-06-13

Salems kommun använder EPiServer till både deras externa webbplats och deras intranät. Vi har hjälpt dem med vidareutveckling av flera delar på båda webbplatserna. Bl.a. har vi gjort förbättrat utskriftsmallarna, funtkionerna för lättläst och blanketter men också bytt editorn i EPiServer för att bättre stödja Google Chrome.

Södertörns brandförsvarsförbund

2011-06-10

Under våren har vi vidareutvecklat Södertörns brandförsvarsförbunds (SBFF) hemsida (baserad på EPiServer).  Vi har bl.a. skapat automatiska RSS flöden från Aktuellt, synkronisering av pressmeddelande Räddningstjänstens webbplats och SBFF, gjort förändringar och bytt design i sektionen för webbutbildningar, lagt till Facebookkopplingar och en hel del annat.

Stockholms Läns Landsting

2011-05-06

Vi har hjälpt Stockholms Läns Landsting (SLL) med vidareutveckling av deras EPiServerwebbplatser.

Huddinge Kommun

2011-04-13

Vi har fått uppdraget att utveckla Huddinge kommuns nya webbplats som kommer att baseras på EPiServer CMS 6 med tillägget Composer.

Winn Hotel Group

2011-04-01

Vi har utvecklat Winn Hotel Groups nya webbplats. Webbplatsen är baserad på webbpubliceringssystemet Umbraco. Reklambyrån Lundberg & Co stod för designen. www.winn.se

Folkteatern Gävleborg

2011-01-05

I slutet på förra året utvecklade vi Folkteaterns nya webbplats som är baserad på Umbraco. www.gavlefolkteater.se

Älvdalen kör nu EPiServer CMS 6

2010-12-22

Vi har uppdaterat Älvdalen kommuns webbplats så att den numera kör EPiServer CMS 6. I sambande med det genomförde vi även en del enklare vidareutveckling.

Äldrecentrum - EPiServerwebbplats

2010-11-04

Vi har deisgnat och utvecklat Äldrecentrums nya EPiServerwebbplats. www.aldredentrum.se  

Masmästararen nu med EPiServer

2010-11-02

Vi har hjälpt Masmästaren att utveckla deras nya webbplats som är baserad på EPiServer. Vi har bistått med både idéer, design och utveckling. En nyhet på webbplatsen är att besökarna nu enkelt kan leta efter lediga lägenheter och lokaler. Uppgifterna hämtas med automatik från Masmästarens fastighetssystem för att de ska slippa uppdatera uppgifterna manuellt på flera ställen. Masmästaren...

Kundarea

2010-03-08

För FLB Logistik har vi utvecklat en kundarea där deras kunder själva kan hålla reda på beställningar, lagersaldon mm.

BUP - EPiServerwebbplats

2010-02-12 BUP - EPiServerwebbplats

Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting har nu en egen webbplats. Där kan besökarna läsa om deras verksamhet men också ta del av nyheter, forskningsrön och de senaste inom barnpsykiatri. De olika mottagningarna och enheterna beskrivs även och via en kartapplikation baserad på Google Maps är det också enkelt för besökare att hitta till sin närmaste mottagning. Vi utvecklade...

Mentor Coach

2009-04-12

Vi har hjälpt företaget Mentor med vidareutveckling av deras IT-lösning som används i deras coachingverksamhet.

Leksands kommun - Ny kund

2009-04-03

Vi har hjälpt Leksands kommun med lite mindre supportärenden eftersom de inte riktigt får gehör från sin nuvarande partnera. De känner att de behöver hjälp och råd för utveckling av sin EPiServer webbplats och även hj'lp med utbildning av de redaktörer som kommer att arbeta med den rent praktiskt. Vi har lämnat en offert som de tackat ja till och nu kommer vi att påbörja utvecklingen i EPiServe...

SBC

2009-02-02

Som underkonsult till Logica har vi hjälpt SCB med EPiServerutveckling av deras webbplats. www.sbc.se

Kundmöte

2008-12-17

Har varit till Leksand på ett trevligt kundmöte med Lena på Leksands kommun. De behöver hjälp med sin hemsida och känner inte att de får någon bra respons av sin nuvarande leverantör. Som det ser ut kommer vi att få ta över utvecklingsarebetet av deras hemsida som är baserad på EPiServer. De behöver även hjälp med utbildning idéer.

OnScreenPaper - MittmediaPrint

2008-01-21 OnScreenPaper - MittmediaPrint

Vi har utvecklat ett system för MittmediaPrint där de själva kan skapa OnScreenPaper (även kallat E-paper) för de kunder som väljer att trycka sin tidning hos dem. OnScreenPaper är helt enkelt ett sätt att skapa en tidning på webben där man kan bläddra precis som i en riktig tidning. Utmaningen låg i att bygga en dynamisk lösning där MittmediaPring själv kan generera OnScreenPaper från eget...