Arkiv

Nytt uppdrag för BUP

VI har fått i uppdrag att utveckla ny extern webbplats för Barn- och UngdomsPsykatrin i Stockholms länslandsting.

Uppdraget omfattar nyutveckling av webbplats i EPiServer 7 där vi i första hand tar fram en helt ny lösnng för deras frågelåda. I dag har BUP två webbplatser, dels bup.se med information om verksamheten och dels bup.nu som riktar sig till ungdomar.

Den nya webbplatsen kommer att kombinera båda målgrupperna med huvudinriktning mot ungdomar. En viktig del i lösningen kommer att vara deras frågelåda dit ungdomar kan ställa frågor. En liknande frågelåda finns redan i dag på bup.nu och den kommer att migreras till den nya lösningen. I samband med migreringen behöver BUP även se över alla gamla frågor och för att underlätta det arbetet skapar vi ett speciellt gränssnitt som de kan använda innan vidare export och import till den nya EPiServer 7 baserade lösningen.

Leverans kommer att ske under hösten 2013

Taggar

EPiServer,BUP,Utveckling