Arkiv

Nyheter från April 2019

Wordpress för Vensotec

2019-04-11

Vensotec systemkemi AB levererar skräddarsydda lösningar inom kemi till industriöretag. De har egen legotillverkning och kan kundanpassa både produkter och volymer. De levererar även utrustning i form av pumpar, tvättar mm. och kan erbjuda både mobila och stationära lösningar. Vensotec arbetar i första hand med personlig försäljning men kände att de ändå behövde en hemsida som kortfattat...