Arkiv

Vensotec systemkemi

Vensotec systemkemi AB levererar skräddarsydda lösningar inom kemi till industriöretag.
De har egen legotillverkning och kan kundanpassa både produkter och volymer. De levererar även utrustning i form av pumpar, tvättar mm. och kan erbjuda både mobila och stationära lösningar.

Vensotec arbetar i första hand med personlig försäljning men kände att de ändå behövde en hemsida som kortfattat berättade om deras erbjudande. Vi designade och byggde en hemsida för dem baserad på Wordpress.