Arkiv

Stockholm Ambient

Stockholm Ambient har fått ett nytt uppdrag och vi har hjälpt till att preparera deras verktyg Workspace Evalutaion och även utvecklat det med anpassningar för den nya kunden.

Verrktyget är skräddatsytt för Stockholm Ambient och bygger på Microsofts .NET plattform med MS-SQL som databas.

Taggar

Workspace Evaluation,.NET,utveckling