Arkiv

Gävle Folkteater

En levande teater. Vi har vidareutvecklat tekniken bakom Folkteaterns webbplats för att underlätta publicering av aktuell information i form av text och bild. Samtidigt har webbplatsen fått ett forum där alla som vill kan ställa frågor eller diskutera fritt. Ett system för att skriva bloggar har också tillkommit (men har ännu inte tagits i bruk).

Gävle Folkteater : http://www.gavlefolkteater.se

Taggar

Nyhetssystem,webbplats