Arkiv

Internet ökar igen

Tv-reklamen, utomhusreklam och kvällsspressen tappar mest marknadsandelar under maj månad. De är därmed de stora förlorarna när det gäller reklaminvesteringar i de olika medierna. Internet ökar som vanligt men endast med 9% i maj. Magasinen ökar faktiskt mer. Totalt sett hittills i år är ändå Internet den stora vinnaren med en ökning på över 50%. Helt naturligt tycker förstås vi
.


Taggar

Statistik,marknadsföringskanaler