Arkiv

Microsoft HD-photo

Microsoft och Joint Pictures Experts Group slår sina kloka huven ihop och arbetar mot en ny fotostandard. Om formatet som i nuläget benämns HD-photo (tidigare Windows Media Photo) accepteras som ett standardformat kommer namnet att ändras till Jpeg XR. Bildformatet erbjuder en rad förbättringar i jämförelse med vanlig Jpeg. Kompressionseffektiviteten kan jämföras med det mindre kända Jpeg2000 formatet som funnits på marknaden en längre tid. Bland annat kommer fotografer att kunna spara sina bilder med 32-bitars färgdjup. Storlekseffektiviteten vid hög kompressionsgrad är däremot sämre, därför lämpar sig inte formatet för bildlagring på webben. På det området skymtas ingen förändring på ett tag.

HD-photo på Microsoft

Taggar

HD Foto,Microsoft