Arkiv

Förvaltningsmöte med SLL

Har varit på förvaltningsmöte med Stockholms läns landsting angående deras EPiServerbaserade webbplatser. Mycket handlade om nya rutiner kring förvaltning och underhåll men det ser även ut att bli en del spännande vidareutveckling framöver.

Taggar

SLL,Stockholms läns landsting,Förvaltning,EPiServer,Webbplatser och intranät.