Arkiv

Unganhörig nu på EPiServer

Vi har nu nöjet att berätta att Unganhörig fått en ny webbplats i form av EPiServer 7.5. Den nya sidan är självklart byggd med responsiv design.

Unganhörig är en webbplats för ungdomar som har en demenssjuk förälder. Det finns ca 3000 ungdomar idag i Sverige som har en demenssjuk förälder och webbplatsen är till för att ge stöd till ungdomarna. 

» Ung anhörig