Arkiv

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna är projektet där man bygger Stockholms nya universitetssjukhus. Det startade redan 2010 och kommer att avslutat 2018. För att informera alla intresserade har man tagit fram en hemsida: http://www.nyakarolinskasolna.se

Vi på webbyrån har nyligen tagit över ansvaret för webbplatsen när det gäller applikationsförvaltning och driften. Det innebär att vi hjälper till med vidareutveckling, incidenthantering och support samt ser till att webbplatsen är tillgänglig. Webbplatsen är baserad på EPiServer.