Arkiv

Hemsida i Drupal för SLL

Vi på webbyrån har tagit fram en hemsida baserad på Drupal för Stockholms Läns Landsting med arbetsnamnet Webbi.
Det låter enkelt men det är inte en vanlig hemsida.  Den är tänkt att fungera som gemensam grund för många fler hemsidor framöver. Projektet kallas för Webbi och syftet är att kunna ta fram kostnadseffektiva men kvalitetssäkrade hemsidor inom SLL. Tanken är att kunna erbjuda en plattform som följer SLLs alla riktilinjer när det gäller allt från tillgänglighet och grafisk profil till säkerhet och diarieföring samtidigt som alla som använder den ska kunna vara med och påverka och samarbeta när det gäller kostnader och vidareutveckling.

De inom Stockholms Läns Landsting som väljer att basera sin hemsida på "Webbi" ska alltså få en hemsida med hög kvalitet som har de allra flesta funktioner som man kan önska till en minimal kostnad. De ska kunna samarbeta med andra som använder Webbi för att ta fram nya funktioner och dela på kostnaderna. 

Samtidigt får inte lösningne göra att man blir inlåst. Det ska gå att skräddarsy och utveckla den egna hemsidan om man har unika behov. 

Ett krav från Stockholms läns landsting har även varit att man ska använda öppen källkod och att lösningen ska kunna leverera underlag till deras arkiv och på sikt också kunna erbjuda ett öppet api.

Det har varit en utmaning för oss på Webbyrån men genom att använda Drupal och den det som kallas för Features har vi kunnat skapa en lösning där vi kan blanda gemensamma och egna funktioner.

En annan del  i Webbi som skiljer sig från det normala är att man från SLLs håll upphandlar det som en komplett tjänst av oss på webbyrån. Förutom utvecklingen av hemsidorna för kunderna inom SLL tar vi även totalansvar när det gäller drift, förvaltning och support och hanterar även alla kontakt med kunderna inom SLL.

Läs mer:
Hemsida i Drupal

Taggar

hemsida,webbplats,Stockholms Läns Landsting,Drupal,Webbbyrå