Arkiv

Videotjänst för SLL

Play.sll.se är Stockholm Läns Landstings egen playtjänst för film och video. I samarbete med Arkena har vi levererat en första version av hemsidan. Tanken är att allt rörligt material som produceras så småningom ska samlas på hemsidan. I dagsläget ligger fullmäktigmöten där och dessa visas även live samtidigt som de sker.

Tjänsten är baserad på OVP som är Arkenas bakomliggande mediasystem samt webbplatsem play.sll.se som vi på webbyrån utvecklat i Drupal. All interaktion sker med play.sll.se, både att lägga upp och kategorisera materialet och att titta på det. Webbplatsen synkar sedan allt material med OVPn som förutom lagringen även hanterar konvertering av det uppladdade materialet.

Förutom utvecklingen har vi även arbetat med designen i samråd med SLL.

Taggar

videotjänst,playtjänst,hemsida,Drupal,film,video